Cyber-Key er siste generasjon av utstyr for å åpne dører og porter ved hjelp av mobiltelefonen.

Cyber-Key kan kontrolleres både ved hjelp av Web Controll nettside, iPhone i tillegg til at den selvfølgelig kan kontrolleres ved hjelp av SMS.
Kontroll via SMS er i stor grad basert på bruk av nøkkelord. Det vil si at operatøren sender et enkelt nøkkelord til Cyber-Key,
og Cyber-Key svarer med en SMS tilbake til operatøren. Operatøren retter den SMS han får som svar og returnerer denne til Cyber-Key.

Kan leveres med 3 innganger og 4 utganger.

 • Fordeler ved bruk av Cyber-Key

  • Kostnadsfri åpning via mobil
  • 1-750 brukere
  • Enkel inn og utmelding av brukere.
  • Full adgangsbegrensing.
  • Komplett årsur med bevegelige helligdager.
  • Alarminnganger for varsling av feil, brann og lignende.
  • Enkel administrering via mobil på SMS eller WebControl.